Pressmeddelande - dom från Högsta domstolen

10 april 2020

Högsta domstolens dom i mål nr T 6146-18

Högsta domstolen har på skärtorsdagen i dom i mål nr T 6146-18 slagit
fast att en generalfullmakt har giltighet efter det att fullmaktsgivaren avlidit.
En flera år lång rättslig tvist mellan ett dödsbo och Nordea har därmed
fått sitt avslut.

Nordeas ombud, advokat Johan Carlsson, Carlsson & Co Advokatbyrå
är nöjd med domen och påpekar att den skapar trygghet och
förutsägbarhet i de många fall då fullmakter presenteras för bankinstitut.

Johan Carlsson
Advokat
Carlsson & Co Advokatbyrå
Tel: +46 (0)8 408 001 01
Mail

ladda ner hela pressmeddelandet här

ladda ner Högsta domstolens dom i mål nr T 6146-18 här