Bank och finans

Vi har lång dokumenterad erfarenhet och expertis av rådgivning inom bank- och finansrätt. Vi hjälper till vid upprättande och utvärdering av kontraktsvillkor. Vi kan även biträda vid utvärdering av kreditengagemang och förhandlar med kunder.

Våra medarbetare besitter stor kunskap gällande samtliga säkerhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis borgen, garantier och panträtt. Vi analyserar och agerar vid obeståndssituationer. Våra erfarna jurister sköter snabbt och kompetent domstolsprocesser när förhandlingsmöjligheterna är uttömda. Våra medarbetare anlitas även som sakkunniga till kreditföretag vid tvister.

Övriga verksamhetsområden inom privat
Konkurs och obestånd Affärsjuridik • Entreprenad • Fastighetsrätt • Tvistelösning