Entreprenad

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av entreprenadrätt och företräder både beställare och entreprenör. Vi kan hjälpa dig vid entreprenadrättsliga kontraktsfrågor, vid besiktningar och förhandlingar.

Vi biträder vid entreprenadtvister vid allmän domstol och inför skiljenämnd.

Övriga verksamhetsområden inom privat
Bank och finans Konkurs och obestånd • Affärsjuridik Fastighetsrätt • Tvistelösning