Fastighetsrätt

Vi lämnar kvalificerad juridisk rådgivning vid kommersiella och privata fastighetsköp. Våra medarbetare är väl förtrogna med frågor som rör hyresrätt och bostadsrätt. Vi analyserar, granskar och upprättar hyresavtal och andra fastighetsrättsliga avtal.

Vi kan även biträda vid andra typer av fastighetsrättsliga ärenden, exempelvis plan- och bygglovsärenden och strandskyddsärenden. Vi åtar oss uppdrag som ombud i fastighetstvister, hyrestvister och bostadsrättstvister.

Övriga verksamhetsområden inom privat
Bank och finans Konkurs och obestånd • Affärsjuridik Entreprenad • Tvistelösning