Konkurs och obestånd

Vi lämnar löpande juridisk rådgivning inom konkurs- och obeståndsfrågor. Vi vägleder såväl företag som privatpersoner i frågor som rör hantering av avvecklingsförfaranden, ackordsförfaranden, frivilliga rekonstruktioner och konkurser samt biträder vid domstolsprocesser om kredit‑ och obeståndsfrågor.

Övriga verksamhetsområden inom privat
Bank och finans Affärsjuridik • Entreprenad • Fastighetsrätt • Tvistelösning