Tvistelösning

Vi har lång erfarenhet av konflikthantering och tvistelösning inom samtliga våra verksamhetsområden. Strategin läggs upp utifrån klientens specifika behov. När en samförståndslösning inte är aktuell företräder vi såväl företag som privatpersoner i den rättsliga processen.

Vår kompetens är bred och täcker tvister i allmän domstol, förvaltningsdomstol och skiljedomstol. Vi har bred erfarenhet av tvister i specialdomstolarna, exempelvis mark- och miljödomstolarna och Statens VA-nämnd.

Övriga verksamhetsområden inom privat
Bank och finans Konkurs och obestånd • Affärsjuridik Entreprenad • Fastighetsrätt