Advokat

 
Rebecca Nordin

Advokat

Utbildning
Umeå Universitet, Juristexamen 2014

Erfarenhet
Advokat 2018
Celsus Advokatbyrå 2014 – 2018
Tingsnotarie, Attunda tingsrätt 2016-2017
Carlsson & Co Advokatbyrå 2018 –

Språk
Svenska | Engelska