Arv och testamente

Testamente, gåvobrev och framtidsfullmakt är ett bra sätt att reglera hur din egendom ska fördelas under och efter din livstid. Vi hjälper dig att upprätta de nödvändiga dokument som speglar dina önskemål.

Vi företräder även dödsbodelägare i bouppteckningar, arvstvister och förordnas regelbundet som boutredningsman och skiftesman av tingsrätterna. Vi bistår våra klienter genom hela processen, till exempel vid kontakter med myndigheter, privata institutioner och vid eventuell tvist i domstol.

Övriga verksamhetsområden inom privat
FamiljerättSkilsmässa och bodelning • Brottmål Socialrätt Internationell privaträtt