Familjerätt

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet och expertis inom samtliga familjerättsliga områden. Vi lämnar rådgivning och åtar oss uppdrag som ombud i vårdnadstvister och i tvister om barns boende och umgänge.

Vi bistår dig i frågor som rör underhållsbidrag till barn och annan ekonomisk familjerätt. Vi kan hjälpa dig att skriva familjerättsliga avtal såsom äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev. Om du har hamnat i tvist vid en skilsmässa eller när du som sambo separerar ger vi dig skyndsam och konkret rådgivning.

Vi hjälper dig att upprätta testamente, gåvobrev och lämnar rådgivning i arvsrättsliga frågor. Vi anlitas regelbundet av domstolarna som bodelningsförrättare och boutredningsman och åtar oss uppdrag som ombud vid bodelningar och arvsrättsliga tvister.

Övriga verksamhetsområden inom privat
Skilsmässa och bodelningArv och testamenteBrottmålSocialrätt  • Internationell privaträtt