Internationell privaträtt

Vi biträder dig vid avtal och tvister med internationella inslag. Det kan till exempel handla om avtal mellan personer som bor i olika länder eller som står i begrepp att flytta utomlands.

Våra medarbetare har gedigen kunskap och erfarenhet i ärenden rörande olovligt bortförande av barn och återförande av barn till sitt hemvistland enligt Haagkonventionen och Bryssel II-förordningen. Dessa tvister kräver insyn i och kunskap om internationell privaträtt samt goda språkkunskaper. Hos oss får du tillgång till nödvändig expertis och ett utbrett kontaktnät i hela världen.

Övriga verksamhetsområden inom privat
FamiljerättSkilsmässa och bodelning • Arv och testamente Brottmål Socialrätt