Socialrätt

Våra medarbetare har länge tillhört de mest anlitade för uppdrag som offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT och LRV. Våra jurister besitter mångårig erfarenhet av processen i förvaltningsdomstolarna och utgör expertis vid statliga utredningar i tvångsvårdsmål.

Hos oss erbjuds du bästa tänkbara hjälp och vägledning vid kontakt med myndigheter och i domstolsprocessen.

Övriga verksamhetsområden inom privat
FamiljerättSkilsmässa och bodelning • Arv och testamente Brottmål Internationell privaträtt