Kontakt

Kontakta advokatbyrån Carlsson & Co i Stockholm

Carlsson & Co
Advokatbyrå HB

Garvargatan 11
112 21 Stockholm
info@carlssonco.com
Tel: +46 8 408 001 01
Fax: +46 8 408 811 33

Susanne Ekberg-Carlsson
Advokat, delägare

Annelie Falk Möller
Advokat, delägare

Carl Järnberg
Advokat, delägare

Moa Löfgren
Biträdande jurist

Cornelia Gunnarsson

Biträdande jurist

Information om behandling av personuppgifter
Carlsson & Co Advokatbyrås information om behandling av personuppgifter finner du här.

Rättshjälp och rättsskydd
Om en tvist uppstår har du som privatperson eller ditt företag ofta rätt till rättsskydd för att finansiera ombudskostnader m.m. Som privatperson kan du ha rätt till ersättning genom rättshjälp från staten. Vi hjälper dig att utreda möjligheterna att ianspråkta ditt rättsskydd alternativt ansöka om rättshjälp.
Läs mer här

 

Konsumenttvistnämnd
Om du som är konsument mot förmodan inte är nöjd med den rådgivning som Carlsson & Co Advokatbyrå har tillhandahållit ska du i första hand kontakta Carlsson & Co Advokatbyrå för att försöka uppnå en samförståndslösning. Om en sådan lösning inte kan nås har du möjlighet att vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm
www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden